ΣΩΠΑ ΠΙΠΑ

ΣΩΠΑ ΠΙΠΑ

Ένα ενημερωτικό και διασκεδαστικό gif σχετικά με τα νομοσχέδια SOPA – PIPA. Τα συγκεκριμένα νομοσχέδια που προσπαθούν να κάνουν το ίντερνετ να SOPAσει, αποτελούν ουσιαστικά μια ΠΙΠΑ.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.